ثبت نام کسرخدمت

نوشته شده در سه‏ شنبه 17 فررودین 1400 ساعت 13:43

با توجه به رفع اشکالات فنی افراد متقاضی کسرخدمت، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.