عدم پذیرش رشته های معماری و حسابداری

نوشته شده در سه‏ شنبه 17 فررودین 1400 ساعت 13:45

به اطلاع متقاضیان کسرخدمت می‌رساند در حال حاضر برای رشته های معماری و حسابداری پروژه کسرخدمت وجود ندارد.