طرح کسر خدمت

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منزله دژی مستحکم در صیانت از نظام و مردم میباشد. برقراری امنیت که مهترین بستر ایجاد توسعه میباشد به دست توانای این نیروها ایجاد و پایدار شده است. در بستر ایجاد امنیت توسط نیروهای مسلح سطح سواد، تحصیلات و نخبگی جامعه افزایش یافته که این امر موقعیتی متفاوت از گذشته را فراهم کرده است. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در قسمت هایی از بیانات خود فرموده اند:

«خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعاً مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیاز کشور قرار دارد.»

«یک انسان نخبه آن وقتی سرفراز و سربلند است که بتواند در بهبود اوضاع کشور و خانه و ملت خویش و بهبود زندگی و آینده سازمان هایی که ذی حق نسبت به او هستند، نقش ایفا کند.»

«نوآوری در دانشگاه های کشور با تلاش و حضور دانشجویان در صحنه فناوری علم زیاد شده است بحمدالله ... در نیروهای مسلح هم خصوصاً با استفاده از مشمولین جوان و کارآمد نوآوری را ترویج دهند، زمینه سازی کنند، به ویژه بخش نیازمندی های دفاعی را برطرف کنند.»

پیرو تاکیدات معظم له، ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهادی به محضر مبارک شان تقدیم نمود که ایشان مقرر فرمودند:

«نخبگانی که از سوی بنیاد ملی نخبگان معرفی میشوند با انجام یک پروژه تحقیقاتی و تأیید آن از سوی هیئت داوران و طی دوره آموزش نظامی کارت پایان خدمت دریافت نمایند.»

متعاقب تدبیر معظم له معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه تسهیلات و خدمات اداری به نخبگان، استعدادهای برتر و پژوهشگران را ابلاغ کرد که تاکنون چندین اصلاحیه و ابلاغیه دیگر نیز در این خصوص صادر شده است.

پروژه های تحقیقاتی کسر و جایگزین خدمت یکی از ظرفیت های کم هزینه و آماده به کارگیری در حوزه های پژوهشی مورد نیاز دانشگاه جامع امام حسین(ع) میباشد، از این رو، این دانشگاه پاسخگوی طیف وسیعی از این نخبگان است.

اهداف

1-1- استفاده بیشینه از توان متقاضیان کسر/جایگزین خدمت در راستای تأمین بخشی از نیاز در حوزه پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین(ع).

1-2- شناسایی و جذب عناصر شایسته برای عضویت در سپاه.

1-3- جذب هدفمند و ساماندهی هوشمند افراد در قالب کسر/جایگزین خدمت.

1-4- ارزیابی مناسب و نخبه گزینی از بین این افراد در طول کسر/جایگزین خدمت.

1-5- ارتقای کیفیت و محتوا و کاربری کردن کسر/جایگزین خدمت

1-6- تعیین واحد معادل توسط اساتید راهنما، ارزیاب و مشاور برای کسر/جایگزین خدمت.

1-7- ایجاد وحدت رویه در به کارگیری متقاضیان کسر/جایگزین خدمت.

تعاریف و اصطلاحات

کسر خدمت

انجام یک پروژه/تحقیق/پژوهش یا بخشی از آن توسط افراد قبل یا حین خدمت نظام وظیفه (خارج از وقت موظف اداره) میباشد که میتواند جایگزین کمینه 2 ماه یا بیشتر از زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزشی رزم مقدماتی شود و میتواند بیشینه 2 دوره در دو بازه زمانی متفاوت و به صورت غیر هم زمان باشد.

جایگزین خدمت

انجام یک پروژه / تحقیق / پژوهش یا بخشی از آن توسط فرد نخبه (معرفی شده از سوی بنیاد نخبگان س.ک.ن.م) در شروع خدمت نظام وظیفه که میتواند جایگزین تمام زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزش رزم مقدماتی باشد.