راه اندازی نسخه جدید سامانه کسر خدمت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

نوشته شده در چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 06:29

نسخه جدید سامانه کسر خدمت دانشگاه جامع امام حسین (ع) راه اندازی شد.

به منظور بهبود فرآیند ثبت نام, تسریع فرآیند جذب نیروهای متقاضی کسر خدمت و محققان وظیفه نسخه جدیدی از سامانه راه اندازی شد.

امید است سامانه جدید بتواند به حول و قوه الهی کمک شایانی به تسریع و تسهیل فرآیند جذب نیروهای متقاضی کسر خدمت بنماید.

متقاضیانی که در سامانه قدیم ثبت نام نموده بودند و تعیین تکلیف نشدند لازم است در این سامانه مجدداً ثبت نام نمایند.

 

 

تگ ها: کسرخدمت,جایگزین خدمت,طرح کسر خدمت,پژوهش